De Waard

Mediation & bemiddeling

Een betrouwbare keuze voor een mediator in de omgeving Nijmegen.

Mediation in Gelderland

Mediation wordt toegepast indien partijen behoefte hebben conflictbemiddeling. Vaak wordt mediation  ingezet als partijen, hoe dan ook, met elkaar verder moeten. Bijvoorbeeld als u een ouder hebt, die een voornoemde beschermingsmaatregel nodig  heeft en u er met elkaar op details niet uitkomt. Het kan zijn dat de kantonrechter een maatregel voorstelt en u zelf een bewindvoerder, curator of mentor mag voorstellen. 

Maar ook in veel andere omstandigheden kan mediation uitkomst bieden. Net als bij financiële problemen spelen bij conflicten communicatieproblemen een grote rol. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. De mediator is opgeleid om u vanuit een neutrale positie te kunnen helpen het beheersbaar maken van een conflict. Voorwaarde is dat alle partijen instemmen met mediation; met andere worden dat er nog voldoende ruimte is om met elkaar te onderhandelen en het eens te worden. 

Mediation in samenhang met bewind, curatele of mentorschap

Voorafgaand aan de instelling van een beschermingsmaatregel, kunt u een mediator inschakelen.  Met het oog op het voorkomen van belangenverstrengeling, biedt de aan te stellen bewindvoerder géén diensten aan in een zaak, waar ze aangesteld wordt als bewindvoerder, curator of mentor van u of een familielid. 

Een belangrijk aspect van mediation is de gelijkwaardigheid van partijen.  U sluit als particulier, onafhankelijk van de rechtbank een mediation overeenkomst. U behoudt de regie. U maakt met partijen afspraken over  de betaling. 

Onze bewindvoerder is eveneens gecertificeerd ADR-mediator.

  Veelgestelde vragen (FAQ)

Mediation

Wie vraagt mediation aan?

Partijen vragen individueel of gezamenlijk mediation aan. Het is belangrijk dat beide partijen achter de mediation staan. 

Wie is verantwoordelijk voor de kosten ?

Dat ligt er aan wat u afspreekt. U kunt dit gezamenlijk regelen in de mediationovereenkomst. Als de rechter mediation voorschrijft, wordt een deel vergoed. Voor meer info : www.rechtspraak.nl/mediation.

Wie bepaalt de inhoud van de overeenkomst ?

De mediator is onpartijdig en dus niet actief betrokken bij de afspraken, die u onderling maakt. Wel gebruikt de mediator technieken om alle standpunten en inzichten van partijen naar voren te halen, zodat een ieder zich gehoord voelt.  Het is wel mogelijk dat u feedback krijgt van de mediator, zonder  dat de mediator invloed heeft op de inhoud. Afspraken, die u maakt zijn mogelijk voor zover ze niet  in tegenspraak zijn met de wet. 

Komt de rechter hieraan te pas?

Nee, de procedure is juist bedoeld om rechtsgang te vermijden.  De rechtspraak ondersteunt in sommige gevallen mediation.  In het geval u de vaststellingsovereenkomst kunt aan  een executoriale titel toevoegen. Hiervoor dient u de overeenkomst te laten ratificeren bij de rechtbank en kiest u daarvoor uw eigen notaris. 

Contact opnemen

Vraag vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan met onze mediator

Wij helpen graag verder. Wilt u zo snel mogelijk contact? Dan kunt telefonisch en via e-mail contact met ons opnemen. Ons telefonisch spreekuur is van maandag tot en met donderdag van 11:00 tot 13:00. Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is:
024 – 675 67 71.

Het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken is: info@dewaardbemiddeling.nl

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met de bewindvoerder in de vorm van een afspraak bij ons op kantoor.